Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De vrees voor verduistering is de vrees dat er een redelijke verwachting bestaat dat de goederen waarop een conservatoir beslag gelegd zal worden aan het verhaal van een of meer schuldeisers onttrokken zullen worden.

De vrees voor verduistering moet gegrond zijn. Er moeten omstandigheden aangevoerd worden die deze grond rechtvaardigen.

Wel gegronde vrees voor verduistering

Bij de volgende conservatoire beslagen moet gegronde vrees voor verduistering worden gesteld en onderbouwd:

Geen gegronde vrees voor verduistering

Bij de volgende conservatoire beslagen hoeft dit niet: