Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gegevens beslagrekest

Volgens de beslagsyllabus moet het beslagrekest bij een beslag op een schip de volgende gegevens bevatten: 

  • de aard van het te leggen beslag.
  • het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering).
  • het bedrag van de geldvordering - zo hier sprake van is - of het ingeschatte maximum daarvan.
  • de omschrijving van het in beslag te nemen schip, met vermelding omtrent de vraag of het schip al dan niet een zeeschip is dat de vlag voert van een bij genoemd Verdrag van Brussel van 10 mei 1952 aangesloten staat en zo ja, waarom de gestelde vordering een “zeerechtelijke vordering” betreft.
  • het verzoek om begroting van de vordering ingeval van een geldvordering.
  • de mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld.
Geen vrees voor verduistering

Art. 711 lid 1 Rv is niet van toepassing (art. 728 lid 1 Rv, tweede zin). Voor het verkrijgen van verlof tot het leggen van een conservatoir beslag op een schip hoeft dus geen vrees voor verduistering te worden gesteld.