Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gegevens beslagrekest

Volgens de beslagsyllabus moet het beslagrekest bij een beslag op een luchtvaartuig de volgende gegevens bevatten: 

  • de aard van het te leggen beslag.
  • het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering).
  • het bedrag van de geldvordering – zo hier sprake van is - of het ingeschatte maximum daarvan.
  • de omschrijving van het in beslag te nemen luchtvaartuig.
  • het verzoek om begroting van de vordering ingeval van een geldvordering.
  • de mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld.
Geen vrees voor verduistering

Art. 711 lid 1 Rv (vrees voor verduistering bij een roerende zaak) en art. 712 Rv (regels executoriaal ook bij conservatoir beslag op roerende zaken) zijn bij een conservatoir beslag op een luchtvaartuig niet van toepassing (art. 729d lid 1 Rv, tweede volzin).