Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gegevens beslagrekest

Volgens de beslagsyllabus moet het beslagrekest bij een beslag op een onroerende zaak de volgende gegevens bevatten:

  • de aard van het te leggen beslag. 
  • het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering).
  • het bedrag van de geldvordering of het ingeschatte maximum daarvan.
  • de bepaalde aanwijzing van de in beslag te nemen onroerende zaak (de kadastrale aanduiding behoeft niet te worden gebruikt).
  • de mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld.
  • het verzoek om begroting van de vordering.
Vrees voor verduistering

De vrees voor verduistering en de gronden waar deze vrees op steunt door:

  • de schuldenaar van diens goederen,
  • een ander dan de gerekwestreerde, als de te beslagen goederen aan die ander toebehoren dan de gerekwestreerde (art. 708 lid 1 Rv).

Er kan verlof verleend worden om beslag te leggen op een of meer bepaald aan te wijzen onroerende zaken als voldaan is aan de eisen volgens art. 711 lid 1 Rv (vrees voor verduistering) en art. 711 lid 2 Rv (geen vrees voor verduistering bij wisselbrief, etc.) (art. 725 Rv).