Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gegevens beslagrekest

Volgens de beslagsyllabus moet het beslagrekest bij een beslag op aandelen op naam de volgende gegevens bevatten: 

  • de aard van het te leggen beslag
  • het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering)
  • het bedrag van de geldvordering of het ingeschatte maximum daarvan.
  • de specificatie van de aandelen of effecten naar de vennootschap waarop zij betrekking hebben
  • de mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld
  • het verzoek om begroting van de vordering
Verlof voorzieningenrechter

Art. 715 lid 1 Rv bepaalt dat het verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank in de plaats treedt van de executoriale titel. Dit artikel is overbodig. Art. 702 lid 1 Rv, tweede volzin bepaalt immers al dat het verlof van de voorzieningenrechter in plaats van de executoriale titel in het beslagexploot wordt vermeld.

Vrees voor verduistering

De vrees voor verduistering en de gronden waar deze vrees op steunt door: