Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gegevens beslagrekest

Volgens de beslagsyllabus moet het beslagrekest bij een beslag op rechten aan toonder of order de volgende gegevens bevatten: 

 • de aard van het te leggen beslag
 • het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering)
 • het bedrag van de geldvordering of het ingeschatte maximum daarvan
 • de omschrijving van het in beslag te nemen goed (art. 711 lid 3 Rv, tweede regel)
 • de mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld
 • het verzoek om begroting van de vordering
Gegronde vrees voor verduistering

In het beslagrekest moet worden gesteld dat er gegronde vrees voor verduistering bestaat en moet worden aangegeven waar deze vrees op steunt door: 

 • de gerekwestreerde van diens goederen,
 • een ander dan de gerekwestreerde, als de te beslagen goederen aan die ander toebehoren (vgl. art. 708 lid 1 Rv).
Geen vrees voor verduistering

Volgens art. 711 lid 2 Rv, eerste zin geldt de eis van de vrees voor verduistering niet als het verlof wordt verleend aan de houder van

 • een wisselbrief
 • een orderbiljet
 • een cheque

waarvan de non-betaling door protest of een voor de cheque daarmee gelijk te stellen verklaring is vastgesteld, telkens voor hetgeen deze houder te vorderen heeft van de trekker, de acceptant, de avalist en de endossanten. 

Art. 701 Rv (Verlof onder voorwaarde van zekerheid) is dan evenmin van toepassing (art. 711 lid 2 Rv, tweede zin).