Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De ontvanger kan door middel van een beslagrekest een verzoek voor verlof tot het leggen van een conservatoir beslag doen, wanneer:

  • er nog geen aanslag is opgelegd
  • er wel een aanslag is opgelegd, maar versnelde invordering niet mogelijk is
  • de belastingschuldige op grond van art. 17 IW in verzet is gekomen tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
  • de ontvanger een civiele vordering geldend wil maken, maar nog niet over een voor tenuitvoerlegging vatbare titel beschikt
Vrees voor verduistering

Voor het stellen en onderbouwen van gegronde vrees voor verduistering geldt geen andere regeling dan het civielrechtelijk conservatoir beslag. Dit betekent dat, afhankelijk van het beslagobject, gegronde vrees voor verduistering moet worden gesteld en onderbouwd.