Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij een conservatoir beslag op een zaak, dus ook op een luchtvaartuig, is de voorzieningenrechter van de rechtbank in het arrondissement waarin zich een of meer van de betrokken zaken bevinden bevoegd om verlof te verlenen voor het leggen van conservatoir beslag (art. 700 lid 1 Rv, eerste gedeelte).

De voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied het luchtvaartuig wordt verwacht is ook bevoegd (art. 729d lid 1 Rv, eerste volzin).