Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij een registergoed moet het beslag in de openbare registers worden ingeschreven. Dit geldt dus ook voor een in een register teboekstaand luchtvaartuig (art. 584d lid 1 Rv).

Geen termijn

Er geldt geen termijn voor inschrijving van het beslag in de openbare registers. Echter: zolang het beslag niet is ingeschreven, heeft het beslag geen blokkerende werking en kan de schuldenaar over de beslagen zaak beschikken.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 729d lid 2 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag.