Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gemeenschapsschuldeiser (art. 3:192 BW)

Een bijzondere gemeenschap vormt een afgescheiden vermogen. Schulden die tot de gemeenschap behoren kunnen op de goederen van de gemeenschap worden verhaald (art. 3:192 BW).

Een gemeenschapsschuldeiser kan tot aan de verdeling:

  • de goederen van een (ontbonden) bijzondere gemeenschap in beslag nemen en executeren alsof die goederen niet in een gemeenschap vielen,
  • het deel (dat is het aandeel in een gemeen goed) van iedere deelgenoot/schuldenaar in goederen van een eenvoudige gemeenschap in beslag nemen en executeren.
Privé-schuldeiser (art. 3:175 lid 3 BW)

Een privé-schuldeiser van een deelgenoot kan slechts verhaal halen op het aandeel van zijn schuldenaar in een gemeenschapsgoed (art. 3:175 lid 3 BW). 

Een privé-schuldeiser van een deelgenoot kan tot aan de verdeling:

De schakelbepaling van art. 437 Rv werkt deze bevoegdheid uit voor de executie en bepaalt dat de bepalingen voor de executie van een goed ook gelden voor de executie van een aandeel daarin. 

  • De strekking van art. 437 Rv komt overeen met die van art. 3:96 BW. In dit laatste artikel is bepaald dat de levering van een aandeel in een goed op overeenkomstige wijze en met overeenkomstige toepassing geschiedt als geldt voor de levering van dat goed.

 Art. 707 Rv kent voor het conservatoire beslag een soortgelijk artikel.