Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een goed kan deel uitmaken van een gemeenschap. Als een schuldeiser een vordering op één van de deelgenoten heeft, moet hij, om te kunnen executeren, geen beslag leggen op het goed zelf, maar op het aan de beslagene toebehorend aandeel in dat goed en daarnaast moet hij het beslag ten laste van de niet-schuldenaar leggen.