Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht dat met het beperkte recht is bezwaard (art. 3:8 BW). Een beperkt recht moet in de wet zijn genoemd om te kunnen worden gevestigd (art. 3:81 lid 1 BW).

Vestiging, overdracht en afstand

Uit art. 3:98 BW volgt dat de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht wordt geregeld volgens de bepalingen die gelden voor de overdracht van het goed waarop het beperkt recht betrekking heeft.

Verhaalsexecutie van en beslag op een beperkt recht (artt. 437 en 707 Rv)

De schakelbepaling van art. 437 Rv bepaalt dat de bepalingen voor de executie van een goed ook gelden voor de executie van een beperkt recht daarop. Art. 707 Rv kent voor het conservatoire beslag een soortgelijk artikel.

Voorbeelden van een beperkt recht

Een aantal beperkte rechten kan op alle goederen worden gevestigd en staan daarom in Boek 3 BW ('Vermogensrecht in het algemeen'). Voorbeelden:

Een aantal beperkte rechten kan alleen op zaken worden gevestigd (de beperkt zakelijke rechten) en staan daarom in Boek 5 BW ('Zakelijke rechten'). Voorbeelden: