Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De eenvoudige gemeenschap is een gemeenschap die bestaat uit één of meer goederen (art.3:166 lid 1 BW).

  • Een voorbeeld van een eenvoudige gemeenschap is een pand dat mede-eigendom van twee of meer personen is.
Wetgeving

De eenvoudige gemeenschap is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 7 ('Gemeenschap'), afdeling 1 ('Algemene bepalingen').

Geen schulden

Een eenvoudige gemeenschap kan geen schulden hebben. Schulden die met de gemeenschap te maken hebben (bijvoorbeeld een hypotheekschuld voor een pand), behoren niet tot de gemeenschap.

Uitwinning (art. 3:175 lid 3 BW)

Volgens art. 3:175 lid 3 BW kunnen privéschuldeisers van een deelgenoot het aandeel van die deelgenoot in een gemeenschapsgoed uitwinnen.