Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een bijzondere gemeenschap is een gemeenschap als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 7 ('Gemeenschap'), afdeling 2 ('Enige bijzondere gemeenschappen').

Afgescheiden vermogen

Een bijzondere gemeenschap vormt een afgescheiden vermogen. Tot de gemeenschap behorende schulden kunnen op de goederen van de gemeenschap worden verhaald (art. 3:192 BW).

Wetgeving

Titel 7, afdeling 1 en 2

De bijzondere gemeenschap is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 7 ('Gemeenschap'). Voor de volgende bijzondere gemeenschappen geldt, volgens art. 3:189 lid 2 BW, naast afdeling 1 ook afdeling 2 ('Enige bijzondere gemeenschappen'):

Belangrijke bepalingen

Belangrijke bepalingen in afdeling 2 zijn:

  • de schuldeisers van een deelgenoot kunnen, zonder toestemming van de andere deelgenoten, het aandeel van die deelgenoot in een gemeenschapsgoed niet uitwinnen (art. 3:190 lid 1 BW);
  • de schuldeisers kunnen wel het aandeel van de deelgenoot in de gemeenschap uitwinnen, tenzij uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten anders voortvloeit (art. 3:191 lid 1 BW).