Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Cessie van huurpenningen onroerende zaak. Geen aanspraak van koper onroerende zaak op die penningen.

Feiten

De Boer huurt landerijen van Tawenta. Tawenta cedeert het recht op de huurpenningen aan een bank. Haskerveenpolder is (een andere) schuldeiser van Tawenta. Haskerveenpolder legt vanwege de schuld executoriaal beslag op de landerijen en is zelf koper bij de executoriale verkoop. De Boer blijft de huurder. Haskerveenpolder maakt aanspraak op de huurpenningen. De Boer stelt dat hij de huurpenningen niet aan Haskerveenpolder, maar aan de bank - als cessionaris - moet betalen.

Rechtsvraag

Is Haskerveenpolder als koper aan de cessie gebonden?

Hoge Raad

De koper heeft de huurverhouding te aanvaarden, zoals hij haar aantreft, met inachtneming van de beschikkingen die zijn voorganger, voor zover de wet zich daartegen niet verzet, heeft getroffen. De koper is dus aan de cessie gebonden.

Opmerking

Het oordeel in De Boer/Haskerveenpolder is herhaald in: