Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Het pandrecht is een beperkt recht dat dient om een geldvordering bij voorrang te verhalen op aan de schuldeiser verpande goederen (art. 3:227 lid 1 BW). 

Verpandbare goederen (art. 3:228 BW)

Het pandrecht kan worden gevestigd op alle overdraagbare goederen. Het gaar hierbij om:

Het pandrecht kan echter niet worden gevestigd op registergoederen (art. 3:228 BW).  Op registergoederen kan hypotheek worden gevestigd (art. 3:227 lid 1 BW).

Type recht

Het pandrecht is een:

Vestiging, overdracht en afstand van pandrecht (art. 3:98 BW)

Volgens art. 3:98 BW wordt de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht, waaronder dus een pandrecht, bepaald door de wijze van overdracht van het goed waarop het recht betrekking heeft.

Rechten pandhouder

De pandhouder heeft een aantal belangrijke rechten:

Wetgeving

Pand en hypotheek

Pandrecht