Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het kwekersrecht is een recht van intellectueel eigendom op plantenrassen. De houder van een kwekersrecht heeft het alleenrecht op de verhandeling van zaad en vermeerderingsmateriaal. Hij kan aan anderen een licentie verlenen.

Rassen met kwekersrecht mogen wel door anderen vrij gebruikt worden voor het maken van kruisingen, zonder toestemming van de oorspronkelijke rechthouder. Dit wordt de kwekersvrijstelling genoemd.

Het kwekersrecht heeft betrekking op gewassen en niet op genen. De bescherming van gentechnologie verloopt via octrooien.

Voor sommige klassiek veredelde planten wordt geen kwekersrecht maar een octrooi aangevraagd. Voor geoctrooieerde gewassen geldt immers geen kwekersvrijstelling, zodat de rechthouder verdere kruising kan verhinderen.

Op een kwekersrecht kan een verhaalsbeslag worden gelegd.

Wetgeving (art. 68 lid 5 ZZW)

Het kwekersrecht is geregeld in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (ZPW). Deze wet kent grote gelijkenis met de voor een octrooi geldende Rijksoctrooiwet 1995. Beide wetten verwijzen naar de regels voor verhaalsbeslag on een onroerende zaak. Zo zijn volgens de schakelbepaling van art. 68 lid 5 ZZW op een beslag op een kwekersrecht de volgende artikelen met betrekking tot een verhaalsbeslag op een onroerende zaak van overeenkomstige toepassing: