Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het merkrecht is een recht van intellectueel eigendom. Een merkrecht kan worden gevestigd als een merk onderscheidend vermogen heeft. Het merk is dan beschermd tegen bijvoorbeeld plagiaat.

Merkenregister

Vereist is dat het merk ingeschreven staat in het merkenregister.

Beslag

Op een merkrecht kan verhaalsbeslag worden gelegd. Er bestaan geen specifieke regels voor het leggen van beslag. Als Nederlands recht van toepassing is, is het vangnetbepaling van art. 474bb Rv van toepassing.

Wetgeving
  • Het merkenrecht in de Benelux werd op 19 maart 1962 vastgelegd in het Benelux-Verdrag inzake de Warenmerken ('BMV') van 19 maart 1962.
  • Op 1 januari 1971 trad de Eenvormige Beneluxwet op de Merken ('BMW') in werking. Die vormde een bijlage bij het BMV.
  • Op 1 september 2006 trad het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (('BVIE') in werking. Het BMV, BMW en het Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen vervielen bij de inwerkingtreding.