Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Het beslag kan slechts worden gelegd voor een vordering waarvan het geldelijk beloop bepaalbaar is.
  2. Zolang de vordering niet is vereffend, kan niet tot executoriale verkoop worden overgegaan.