Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 513a Rv bepaalt dat de inschrijving van het beslag op een registergoed kan worden doorgehaald met toepassing van de art. 3:28 BW en art. 3:29 BW.

Dit geldt, met dien verstande dat de bewaarder mede tot doorhaling wordt gemachtigd door:

  1. een ingeschreven schriftelijke verklaring van de deurwaarder dat hij in opdracht van de executant het beslag opheft of dat het beslag is vervallen en
  2. een overeenkomstig art. 3:17 lid 1 BW onder letter e ingeschreven rechterlijke uitspraak die tot opheffing van het beslag strekt.
Toepassingen

Volgens de schakelbepalingen van art. 726 lid 1, 728a lid 1 en 729d lid 2 Rv geldt het artikel ook voor:

  • een conservatoir verhaalsbeslag op een onroerende zaak
  • een conservatoir verhaalsbeslag op een teboekgesteld schip
  • een conservatoir verhaalsbeslag op een teboekgesteld luchtvaartuig

Bij een conservatoir beslag op een onroerende zaak, schip of luchtvaartuig bepaalt de wet expliciet dat, wanneer de eis in de hoofdzaak niet binnen de overeenkomstig art. 700 lid 3 Rv bepaalde termijn is ingesteld, de beslaglegger verplicht is de inschrijving van het beslag in de openbare registers onverwijld te doen doorhalen op straffe van schadevergoeding (art. 727728b en 729d lid 3 Rv).

Kwekersrecht

Volgens art. 68 lid 4 ZZW 2005 kan de inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming van een kwekersrecht worden doorgehaald:

  1. krachtens een schriftelijke ter inschrijving aangeboden verklaring van de deurwaarder dat hij in opdracht van de beslaglegger het beslag opheft of dat het beslag is vervallen;
  2. krachtens een ter inschrijving aangeboden rechterlijke uitspraak die tot opheffing van het beslag strekt of het verval van het beslag vaststelt of meebrengt.
Octrooirecht

Volgens art. 68 lid 4 ROW 1995 kan de inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming op een octrooirecht worden doorgehaald:

  1. krachtens een schriftelijke, ter inschrijving aangeboden verklaring van de deurwaarder dat hij in opdracht van de beslaglegger het beslag opheft of dat het beslag is vervallen;
  2. krachtens een ter inschrijving aangeboden rechterlijke uitspraak die tot opheffing van het beslag strekt of het verval van het beslag vaststelt of meebrengt.