Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onder een verhaalsbeslag op een onroerende zaak vallen ook vorderingen tot vergoeding die na de inschrijving in de plaats van de zaak zijn gekomen. Hieronder vallen onder andere vorderingen in verband met waardevermindering van de zaak (art. 507a lid 1 Rv).

  • Te denken valt vooral aan een verzekeringsuitkering.

De vorderingen tot vergoeding moeten met overeenkomstige toepassing van art. 507 lid 3 Rv aan de notaris worden voldaan, behoudens de rechten van derden, die de executant moet eerbiedigen (art. 507a lid 2 Rv).

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 726 lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir verhaalsbeslag op een onroerende zaak.