Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag

Een strafvorderlijk klassiek beslag kan zijn:

Meerdere gronden

Er kan meer dan één grond voor inbeslagneming zijn. In zo'n geval prevaleert het waarheidsvindingsbeslag.

Voorwerpen

Vatbaar voor inbeslagneming zijn voorwerpen. Voorwerpen zijn alle (on)roerende zaken, geld, vermogensrechten (zoals vorderingen) en dieren.

Aanwijzing

Bij het strafvorderlijk klassiek beslag is de Aanwijzing inbeslagneming van belang.