Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Waardebeslag is een strafvorderlijk klassiek beslag op voorwerpen die relatief waardevol zijn en in aanmerking voor verbeurdverklaring komen (vgl. Aanwijzing inbeslagneming (artikel 94 Sv) 2012A008).