Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Omstandigheden voor einde beslag (art. 134 lid 2 Sv)

Art 134 lid 2 Sv bepaalt dat het beslag wordt beëindigd door elk van de volgende omstandigheden:

  1. het inbeslaggenomen voorwerp wordt teruggegeven, dan wel de waarde daarvan wordt uitbetaald;
  2. het openbaar ministerie geeft de last als bedoeld in art. 116 lid 2 Sv onder c;
  3. de machtiging als bedoeld in art. 117 Sv is verleend en het voorwerp is niet om baat vervreemd;
  4. de bewaring is ingevolge art. 118 lid 3 Sv door tijdsverloop beëindigd en het voorwerp is niet om baat vervreemd.
Formaliteiten (art. 134 lid 3 Sv)

Art 134 lid 3 Sv voegt daaraan toe dat onder teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen wordt begrepen het verrichten van de in verband met de beëindiging van het beslag vereiste formaliteiten.

Einde van een strafvorderlijk conservatoir beslag (art. 94c sub i Sv)

Beëindiging van strafvorderlijk conservatoir beslag geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering (vgl. art. 94c sub i Sv).