Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wederrechtelijk verkregen voordeel is de waarde waarmee het vermogen van een persoon als gevolg van een strafbaar feit is toegenomen.

Art. 36e lid 1 Sv bepaalt dat op vordering van het openbaar ministerie bij een afzonderlijke rechterlijke beslissing aan degene die is veroordeeld wegens een strafbaar feit de verplichting kan worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.