Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een gebonden gemeenschap is een gemeenschap waarbij de bevoegheden van de deelgenoten zijn ingeperkt. Het begrip komt niet in de wet voor, wel in rechtspraak en literatuur.

Met de term 'gebonden' wordt wel begrepen als 'dienstbaar aan een andere rechtsfiguur', zoals een huwelijk of een personenvennootschap. Zolang de gebondenheid ten aanzien van deze rechtsfiguren bestaat, is het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 7 ('Gemeenschap') niet van toepassing.