Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het beslagrecht en het executierecht hangen sterk met elkaar samen, maar moeten van elkaar worden onderscheiden.

De basis van het executierecht vormt art. 3:296 BW. Volgens dit artikel heeft de schuldeiser het recht om de nakoming van zijn verbintenis af te dwingen. Dit afdwingen kan door het toepassen van directe executiemiddelen of van indirecte executiemiddelen. Bij het toepassen van deze middelen kan er beslag worden gelegd, maar dit hoeft niet.

Het beslagrecht dient om de beschikking van iemand over het beslagobject te beperken. Vaak, maar lang niet altijd, wordt een beslag gevolgd door executie.

Gerelateerde artikelen