Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Eis in de hoofdzaak (art. 700 lid 3 Rv)

Een conservatoir beslag dient binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn te worden gevolgd door het instellen van een eis in de hoofdzaak (vgl. art. 700 lid 3 Rv).

Eis in de hoofdzaak bij inbreukprocedure

Bij een procedure over een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom geldt een specifieke regel voor de hoofdzaak:

  • Rb. Den Haag (vzr.) 25-07-2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2652 (Abbott/Teva)
    Hoewel voor een gewoon conservatoir beslag een kortgedingprocedure een eis in de hoofdzaak kan vormen, kan dit niet gelden voor de onderhavige (bewijs)beslagen. Het Nederlandse kort geding moet zelf worden beschouwd als een voorlopige maatregel in de zin van 50 TRIPs, waarmee niet zou stroken indien datzelfde kort geding in het kader van de beslaglegging zou worden beschouwd als een procedure ter beslissing ten principale in de zin van datzelfde artikel. Nu Abbott binnen de daarvoor gestelde termijn geen bodemprocedure is gestart, noch binnen de termijn van 31 kalenderdagen dan wel 20 werkdagen als genoemd in 50 lid 6 TRIPs, valt het doek voor de gelegde beslagen.