Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag

Bewijsbeslag IE is één van de bewijsbeschermende maatregelen van art. 1019b Rv. Het betreft een conservatoir beslag.

  • Andere bewijsbeschermende maatregelen zijn het nemen van monsters van inbreukmakende zaken, materialen, werktuigen en documenten (vgl. art. 1019b lid 1 Rv).
Mogelijke beslagleggers

De volgende houders van een intellectueel eigendomsrecht kunnen een bewijsbeslag iE leggen:

Alleen bewijsbescherming; geen inzagerecht

Het bewijsbeslag IE geeft geen recht op inzage. Het is een bewijsbeshermende maatregel. De beslaglegger zal na het leggen van beslag een procedure ex art. 1019a of 843a Rv moeten starten om inzage te verkrijgen.

Verhaalsbeslag op een intellectueel eigendomsrecht

Het bewijsbeslag IE moet worden onderscheiden van een verhaalsbeslag door een schuldeiser op een intellectueel eigendomsrecht. Het verhaalsbeslag wordt gelegd door een schuldeiser van de houder van een IE-recht; het bewijsbeslag IE wordt gelegd door de houder zelf.

Wetgeving

Het bewijsbeslag IE is geregeld in art. 1019b lid 1 jo 1019c lid 1 Rv.