Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 1019b lid 3 Rv worden maatregelen zoals bedoeld in art. 1019b lid 2 Rv (beschrijving en monsterneming) zo nodig genomen zonder dat de wederpartij wordt gehoord, met name indien het aannemelijk is dat uitstel de verzoeker onherstelbare schade zal berokkenen, of indien er een aantoonbaar gevaar voor verduistering of verlies van bewijs bestaat.

Als in het beslagrekest tevens om de aanstelling van een gerechtelijk bewaarder wordt verzocht behoeven de gerekwestreerde en eventuele andere belanghebbenden niet eerst te worden opgeroepen teneinde op het verzoek te worden gehoord (art. 709 lid 3 Rv is niet van toepassing).