Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 475 lid 3 Rv bepaalt dat het afschrift van het beslagexploot, het afschrift van de executoriale titel en het formulier, bedoeld in art. 475 lid 2 Rv, ook elektronisch kunnen worden gelaten aan het elektronisch adres van de derdebeslagene, mits deze derde aan een door de minister van justitie aangewezen organisatie een elektronisch adres heeft opgegeven, waaraan kan worden betekend. Voor de derde-beslagene geldt het elektronische afschrift als het oorspronkelijke exploot.

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven aangaande de registratie van de in het derde lid genoemde elektronische adressen. Deze regels kunnen betrekking hebben op de wijze van opgave, wijziging, afmelding en doorhaling van een elektronisch adres en de gevolgen ervan. Tevens worden bij algemene maatregel van bestuur regels gegevens aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een beslagexploot elektronisch kan worden gelaten. Het besluit tot aanwijzing van een organisatie als bedoeld in het derde lid wordt gepubliceerd in de Staatscourant (art. 475 lid 4 Rv).

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir derdenbeslag.