Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen causaliteit tussen beslag en het niet betalen van huur.

In (de rechtsopvolgster van) Miniplankantoren tegen Bouma q.q.& Lemstra q.q. en de Ontvanger strandde de schadevordering op bewijsproblemen inzake causaliteit.

Het causaal verband tussen enig beslag en de niet-betaling van huurpenningen door de huurder werd door het Hof ’s Gravenhage als een niet voldoende onderbouwd beoordeeld.

De Hoge Raad deed de zaak af onder verwijzing naar art. 81 RO.