Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De procedure van het verkrijgen van verlof van de rechter voor de executie tot afgifte relatief eenvoudig.

De pandhouder dient een rekest in. Bij het rekest wordt de pandakte overgelegd (art. 496 lid 2 Rv, tweede zin). 

In het rekest moet worden vermeld:

  • de aard van het te leggen beslag (pandhoudersbeslag)
  • het door deverzoeker ingeroepen recht (art. 3:237 lid 3 BW).
    • dit ingeroepen recht betreft het (dreigend) tekortschieten van de schuldenaar/pandgever in zijn verplichtingen) en de omschrijving van de in beslag te nemen zaken

Het verzoekschrift kan door een deurwaarder worden ingediend (art. 438a Rv).