Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Nadat de voorzieningenrechter het verlof heeft gegeven, kan de deurwaarder de zaak onder zich nemen of in beslag nemen (art. 496 lid 2 Rv, eerste zin).

Is op de zaak reeds beslag gelegd, dan kan de deurwaarder haar met handhaving van het beslag niettemin onder zich nemen, mits de pandhouder tevens overeenkomstig art. 461a Rv de executie van de beslaglegger overneemt (art. 496 lid 3 Rv, eerste zin).

Hij betekent de in de derde zin van het vorige lid bedoelde stukken onverwijld mede aan de deurwaarder die het beslag heeft gelegd (art. 496 lid 3 Rv, tweede zin).