Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het verzoekschrift en het verlof van de voorzieningenrechter moeten, tegelijkertijd met het in art. 491 lid 2 Rv bedoelde proces-verbaal van inbeslagneming, aan de pandgever worden overbetekend (art. 496 lid 2 Rv, vierde zin).

De betekening moet binnen drie dagen na afgifte plaatsvinden (art. 491 lid 2 jo. 443 lid 2 Rv).