Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Grosse van een schikking levert geen executoriale titel op. Vordering onvoldoende bepaalbaar.

Een (onderdeel van) een schikking, uitgegeven in de vorm van een grosse, is slechts executoriaal voor zover de ene partij jegens de andere partij duidelijk omschreven verplichtingen aangaat, waarvan de omvang - indien het de betaling van een geldsom betreft - minst genomen bepaalbaar moet zijn.

De schikking voldoet niet aan dit vereiste.

In de eerste plaats is geen duidelijkheid omtrent de hoogte van de door Plantotaal aan opdrachtgevers gefactureerde bedragen die aan Plantotaal zijn betaald.

In de tweede plaats is niet duidelijk welke bedragen Plantotaal reeds heeft ontvangen.

In de derde plaats is onduidelijk wat dient te worden verstaan onder “zo snel mogelijk”.

Gelet op de gemotiveerde stellingen van Plantotaal had het op de weg van gedaagde gelegen dienaangaande voldoende duidelijkheid te verschaffen. Nu zij dat heeft nagelaten kan niet worden gesproken van een voldoende bepaalbare verplichting.

Gerelateerde artikelen