Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Echtscheidingsconvenant levert geen executoriale titel op.

Niet elk convenant dat aan een echtscheidingsbeschikking is gehecht en daarvan geacht wordt deel uit te maken, levert een voor tenuitvoerlegging vatbare titel op. Dat hangt af van de wijze waarop het convenant is geredigeerd.

In dit geval zijn de passages waar partijen over strijden niet eenduidig geredigeerd en is nadere uitleg noodzakelijk die het bestek van een executieprocedure te boven gaat. Die procedure is immers niet bedoeld om een soort verklaring voor recht te verkrijgen hoe een bepaalde partijafspraak moet worden uitgelegd.

Het hof merkt de vraag of de aan een executoriaal beslag ten grondslag gelegde titel daartoe voldoende is, aan als zijnde van openbare orde, nu daarmee een algemeen belang is gediend. Executie is immers het - soms zeer ingrijpende - sluitstuk van een gerechtelijke procedure; de wetgever heeft de dwangmaatregelen waarmee de executie gepaard kan gaan - zoals in dit geval derdenbeslag - slechts in een beperkt aantal gevallen toegestaan.

De rechtszekerheid, zowel van partijen als met name die van niet bij het eigenlijke geschil betrokken derden, zoals in dit geval de derdenbeslagene, brengt met zich dat rechter de vraag of sprake is van een voldoende titel voor het beslag ambtshalve moet toetsen. Het hof heft het executoriaal derdenbeslag op.

Gerelateerde artikelen