Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verbod (art. 26 lid 1 AOW)

Art. 26 lid 1 AOW bepaalt dat het ouderdomspensioen onvervreemdbaar is en niet vatbaar voor verpanding of belening. 

Volmacht (art. 26 lid 2 AOW)

Volmacht tot ontvangst van ouderdomspensioen, onder welke vorm of welke benaming ook door de gepensioneerde verleend, is steeds herroepelijk (art. 26 lid 2 AOW).

Dwingend recht (art. 26 lid 3 AOW)

De bepalingen zijn van dwingend recht. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is nietig (art. 26 lid 3 AOW).