Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Stille cessie is een vorm van cessie die op 1 oktober 2004 in werking is getreden. Bij stille cessie vindt de cessie plaats zonder mededeling aan de debiteur (vgl. art. 3:94 lid 3 BW).

Voorwaarden

Voor een stille cessie gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

Openbare cessie (art. 3:94 lid 1 BW)

Tegenover een stille cessie staat een openbare cessie, dat wordt gevestigd op de wijze van art. 3:94 lid 1 BW.

Stil pandrecht
  • De voorwaarden voor de vestiging van een stil pandrecht zijn vergelijkbaar met de voorwaarden voor de vestiging van een stille cessie (vgl. art. 3:239 lid 1 BW.).