Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De openbare cessie is de klassieke vorm van cessie. Bij de openbare cessie heeft de levering alleen effect als aan de cessus mededeling is gedaan van de levering. Tot die tijd heeft de cessie, ook tussen de cedent en de cessionaris, geen werking (vgl. art. 3:94 lid 1 BW).

Stille cessie (art. 3:94 lid 3 BW)

Tegenover een openbare cessie staat een stille cessie, dat wordt gevestigd op de wijze van art. 3:94 lid 3 BW).