Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een verpandingsverbod is een verbod om een pandrecht te vestigen op goederen, veelal vorderingen.

Voorbeelden

Voorbeelden van een verpandingsverbod zijn:

Oryx/Van Eesteren

De Hoge Raad heeft zich in HR 17-01-2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0168 (Oryx/Van Eesteren) over een verpandingsverbod uitgelaten:

  • Een verpandingsverbod leidt niet tot beschikkingsonbevoegdheid van de gerechtigde tot de vordering, maar tot niet-overdraagbaarheid van de vordering zelf. Het verbod staat aan de geldigheid van de verpanding in de weg. Het feit dat Oryx niet op de hoogte was van het verpandingsverbod, noch het bepaalde in art. 3:36 BW kan tot een ander oordeel leiden. Art. 3:83 lid 2 BW brengt immers mee dat de overdraagbaarheid van een vordering kan worden uitgesloten door een beding als hier tussen Oryx (als schuldeiser) en de schuldenaar is gemaakt. Een overdracht in strijd met zo'n beding levert niet slechts wanprestatie op, maar het beding maakt die overdracht ook ongeldig.
Lagere rechtspraak

In lagere rechtspraak wordt naar HR 17-01-2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0168 (Oryx/Van Eesteren) verwezen:

Cessie- en beslagverbod

Bij een verpandingsverbod geldt veelal ook een cessieverbod en soms ook een beslagverbod.