Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewijsbeschermende maatregelen ex artt. 1019b-1019d Rv geven geen inzagerecht.

Art. 1019a Rv en art. 843a Rv geven de beslaglegger een inzagerecht, de bewijsbeschermende maatregelen van de artt. 1019b-1019d Rv niet.

Weliswaar is juist dat het bewijsbeslag in het leven is geroepen om de IE-rechthebbende te voorzien van materiaal om zijn inbreukvordering te onderbouwen, maar dat rechtvaardigt niet de conclusie dat een bewijsbeslag inzagerecht met zich mee brengt.

Er bestaat onderscheid tussen veiligstelling en inzage. Volgens de Nederlandse wetgeving kan de IE-rechthebbende op vrij eenvoudige wijze bewerkstelligen dat hij inzage krijgt in het inbeslaggenomen materiaal. Hij dient dan de weg van art. 1019a Rv jo. art. 843a Rv te bewandelen.

Gerelateerde artikelen