Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bevoegde verlofrechter

Voor het beoordelen van een verzoek tot het leggen van een bewijsbeslag IE zijn twee rechters bevoegd:

  1. de rechter van de plaats waar de bewijsmiddelen zich bevinden
  2. de rechter van de woonplaats van de verweerder of de derde onder wie beslag gelegd moet worden (art. 700 lid 1 Rv).
Exclusieve bevoegdheid rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag kan in de hoofdzaak exclusief bevoegd zijn in bepaalde zaken van intellectueel eigendom, zoals octrooien, kwekersrechten en Gemeenschapsmerken- /modellen.

  • Dit betekent niet dat die rechtbank exclusief bevoegd is om verlof voor bewijsbeslag te verlenen. Wel kunnen andere rechtbanken rekesten tot bewijsbeslag doorsturen naar de rechtbank Den Haag, zodat een voorzieningenrechter in Den Haag die zaken als rechter-plaatsvervanger behandelt en beslist.