Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 584d lid 3 Rv zal het proces-verbaal van beslag in elk geval binnen drie dagen na het leggen daarvan aan de beslagene worden betekend. Het betreft een vervaltermijn:  het tijdig betekenen gebeurt op straffe van nietigheid. 

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 729d lid 2 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op een luchtvaartuig.