Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een erfdienstbaarheid is een last, waarmede een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard (art. 5:70 lid 1 BW).

Type recht

Erfdienstbaarheid is een: