Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een appartementsrecht is een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (art. 5:106 lid 4 BW, eerste volzin).

Type recht

Het appartementsrecht is een:

Onroerende zaak

Het appartementsrecht is een onroerende zaak zolang de splitsing niet is opgeheven en valt onder de executievoorschriften voor onroerende zaken (vgl. art. 437 Rv).

Het aandeel kan ook de bevoegdheid omvatten tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende grond (art. 5:106 lid 4 BW, tweede volzin). 

Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing een beslag op alle in de splitsing betrokken registergoederen, dan rust dit beslag van dat ogenblik af op elk van de appartementsrechten voor de gehele schuld (art. 5:114 lid 1 BW).  

Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsing een beslag op slechts een deel van de registergoederen, dan blijft de bevoegdheid tot uitwinning van dit deel ondanks de splitsing bestaan; door de uitwinning wordt met betrekking tot dat deel de splitsing beƫindigd (art. 5:114 lid 2 BW).

Een beslag op een appartementsrecht rust, na opheffing van de splitsing, op het aandeel van de gewezen appartementseigenaar in de goederen die in de splitsing betrokken waren (vgl. art. 5:146 BW).

Een beslag op een appartementsrecht rust, na een wijziging van de akte van splitsing, op het gewijzigde appartementsrecht, tenzij de akte van wijziging anders bepaalt (art. 5:142 lid 1 BW).

Formulering in beslagrekest of beslagexploot

Een mogelijke formulering in een beslagrekest of beslagexploot is:

  • Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van het kadastraal object, gelegen te (postcode) plaats aan de (adres), kadastraal bekend (kadastrale gegevens).