Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Erfpacht is een recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken (art. 5:85 lid 1 BW).

Type recht

Erfpacht is een:

Het recht van erfpacht valt onder de beslag- en executievoorschriften voor een onroerende zaak (vgl. art. 437 Rv).

Formulering in beslagrekest of exploot

Een mogelijke formulering in een beslagrekest of beslagexploot is:

  • Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan het ..., kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie .. nummer ...., groot ... are en ... centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, zijnde een eengezinswoning, plaatselijk bekend te .... .. Amsterdam, ....