Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen (art. 5:101 lid 1 BW).

Type recht

Het opstalrecht is een:

Het recht van opstal valt onder de beslag- en executievoorschriften voor onroerende zaken (zie art. 437 Rv).

Formulering in beslagrekest of exploot

Een mogelijke formulering in een beslagrekest of beslagexploot is:

  • Het zakelijk recht van opstal, eindigende op eenendertig december tweeduizend twee├źntwintig, van een bowlingcentrum annex restaurant en dienstwoning en verder toebehoren, Dorpsstraat (huisnummer) te (plaats), kadastraal bekend gemeente (gemeente), sectie E nummer 536, groot twaalf are en vier centiare.