Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een vordering is een rechtsbetrekking, op grond waarvan de één, (schuld)eiser, gerechtigd is te ontvangen hetgeen de ander, de schuldenaar, verplicht is, aan die een te geven - of voor die een te doen dan wel na te laten. Een vordering is een vermogensrecht.

Een vordering geeft recht op enige vermogenswaarde. Daaronder valt:

  • een geldvordering;
  • een vordering tot levering van een roerende zaak, die geen registergoed is;
  • een vordering tot levering van een goed, ongeacht de aard van dat goed, dus ook een vordering tot levering van een registergoed en de vordering tot levering van een vermogensrecht.