Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Pandrecht

Het pandrecht op een vordering is een veel toegepast middel als zekerheid voor handelsvorderingen.

Vestiging (art. 3:236 lid 2 jo. 3:98 jo. 3:94 BW)

Een pandrecht op een vordering op naam wordt op dezelfde wijze gevestigd als de cessie van een vordering. Dit houdt in: het opmaken en ondertekenen van een akte van cessie en met mededeling aan degene tegen wie het betreffende recht ingeroepen wordt (de debiteur) (art. 3:236 lid 2 jo. 3:98 jo. 3:94 BW). Dit betreft het openbaar pandrecht.

Stil pandrecht (art. 3:239 lid 1 BW)

Een pandrecht  op een vordering op naam kan ook worden gevestigd bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan de debiteur. Voorwaarde is dan wel dat de vordering op het tijdstip van de vestiging van het pandrecht reeds bestaat of rechtstreeks zal worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding (art. 3:239 lid 1 BW). Dit betredt het stil pandrecht.